Die Musik meines Vaters hat immer eine höhere Absicht:
Sie sollen nicht das Ohr füllen, sondern das Herz in Bewegung setzen.

Carl Philipp Emanuel Bach

 

(de muziek van mijn vader heeft altijd een hoger doel: ze heeft niet de bedoeling
om het oor te vullen, maar om het hart te beroeren)